FE&A Logo

KHÁCH HÀNG CỦA CHÚNG TÔI
Stt.
BIỂU TƯỞNG KHÁCH HÀNG
KHÁCH HÀNG
NĂM
1
Unilever-logo

Công ty Liên Doanh LEVER VIỆT NAM

Từ năm 2003
2
 

Công ty TNHH NGỌC NGHĨA

2003
3
Sanofi-Logo
Công ty Liên Doanh Dược SANOFI VIET NAM
2003
4
 

Công ty liên doanh COAST TOTAL PHONG PHÚ

2004
5
  Công ty Liên Doanh Gạch MỸ ĐỨC
2004
6
Novus-Logo

NOVUS INTERNATIONAL

2004
7
Vtrac-logo
V-TRAC/CATERPILLAR
2004
8
 

VINAFUJI ENGINEERING

2004
9
Stickley-logo

STICKLEY INTERNATIONAL Co., Ltd.

2005
10
Công ty Liên Doanh Dầu thực vật Cái Lân
2005
11
 

Công ty cổ Phần VIỆT HƯƠNG

2005
12
  Công ty HITACHI PLANT
2005
13
  Công ty GOSHU KOHSAN VIETNAM
2005


2006 (c) Copyright FE&A Engineering Co., Ltd.