FE&A Logo

Thông tin tổng quan về công ty chúng tôi

Tên Công ty: Công ty TNHH Kỹ Thuật VIỄN ĐÔNG Á
Tên gọi tắt: FE&A Engineering
Địa chỉ:

99 Lê Văn Việt, Tăng Nhơn Phú A,
Quận 9, TP. Hồ Chí Minh City, Việt Nam

Điện thọai:
84 8 7309 101 - 84 8 7309 102
Fax: 84 8 7309 100
E-mail: fea@hcm.vnn.vn
Website: http://www.viendonga.com
Tên ngân hàng: BIDV - Chi Nhánh Sài Gòn
Số tài khỏan: 140 - 10 - 00 - 000787 - 0
Mã số thuế: 0302889473
Người liên lạc: Phạm Vũ Trām Anh Điện thọai: 0909 234 243


2006 (c) Copyright FE&A Engineering Co., Ltd.