FE&A Logo

Một số hình ành tiêu biểu
1- Lắp đặt máy móc, thiết bị và dây chuyền sản xuất cho các nhà máy công nghiệp.
2- Thiết kế, thi công các hệ thống ống công nghiệp và dân dụng.
3- Thiết kế, thi công các hệ thống điện công nghiệp và dân dụng.
4- Thi công các hệ thống ống thông gió và lạnh.

5- Gia công, chế tạo và lắp đặt bồn, bể chứa và kết cấu kim loại.


2006 (c) Copyright FE&A Engineering Co., Ltd.